För våra hyresgäster

Som hyresgäst kommer du säkert att ha en del frågor under din tid som hos oss. Här har vi försökt att göra anvisningar för de vanligast förekommande frågorna. Har du andra funderingar är du naturligtvis välkommen att höra av dig.

Möjlighet att ringa Avarns störningsjour.

LBB Fastighets AB har tecknat avtal med AVARN Security AB gällande störningsjour. Om ni upplever störande hyresgäster som inte lyssnar när ni säger till, eller om hyresgäster uppträder hotfullt har ni nu möjligheten att ringa till AVARNs störningsjour. De kommer då rycka ut för att hjälpa er.

Telefonnumret ni ringer är 010-210 90 00.

Detta är förenat med en relativt hög kostnad för oss så vi ber er att se detta som en ”sista
utväg”. Vid missbruk av detta kan vi komma att ställa krav på er för kostnaden.