För våra hyresgäster

Som hyresgäst kommer du säkert att ha en del frågor under din tid som hos oss. Här har vi försökt att göra anvisningar för de vanligast förekommande frågorna. Har du andra funderingar är du naturligtvis välkommen att höra av dig.

Andrahandsuthyrning
Du som hyresgäst har möjlighet att hyra ut din bostad i andra hand, men du måste alltid inhämta hyresvärdens medgivande. Vid olovlig andrahandsuthyrning riskerar du att bli av med ditt hyreskontrakt.

Kontakta alltid LBB Fastighets AB innan du hyr ut i andra hand.

Vi godkänner inte korttidsuthyrning via förmedlingssajter som exempelvis Airbnb.

Att tänka på vid andrahandsuthyrning:

  • Det är du som förstahandshyresgäst som är betalningsskyldig och har ansvar för lägenheten och störningar under uthyrningsperioden. Det är därför viktigt att du väljer en andrahandshyresgäst med omsorg.
  • Andrahandshyresgästen har inte någon rättighet att överta lägenhetskontraktet och det uppstår inte något hyresförhållande mellan andrahandshyresgästen och LBB.
  • När du har fått ett medgivande från LBB behöver du upprätta ett hyresavtal med andrahandshyresgästen. Kopia på detta avtal skall skickas till LBB för godkännande innan andrahandsuthyrningen kan börja gälla.

LÄGENHETSBYTE
Har du beaktansvärda skäl för att byta lägenhet med någon ger vi i regel samtycke till detta. Beaktansvärda skäl är till exempel om hyresgästen kan visa på:

  • ändrade familjeförhållanden
  • väsentligt ändrade ekonomiska förhållanden eller
  • studier eller arbete på annan ort.

Men hyresvärden behöver inte ge sitt samtycke till bytet om det medför en påtaglig olägenhet för hyresvärden. Med det menas att bytesparten måste kunna accepteras som hyresgäst. Samma prövning görs som för ny hyresgäst. Han eller hon ska till exempel kunna betala hyran, sköta lägenheten och inte orsaka störningar.

Vi kommer inte ge samtycke till byte om vi misstänker att någon som är delaktig i att bytet har begärt, avtalat om eller tagit emot otillåten ersättning (så kallad svarthandel med hyreskontrakt).