LBB installerar solceller på Skolgatan 14

LBB installerar solceller på Skolgatan 14

LBB installerar solceller på Skolgatan 14

Som ett ytterligare led att värna om miljön installerar vi solceller på ännu en fastighet. Installationen sker preliminärt i mars 2023.

Vi kommer erbjuda dig, som hyresgäst, att få din elförbrukning direkt på din hyresavi. Det innebär att du får en betydligt lägre administrativ avgift från LBB än den abonnemangskostnad du nu betalar till ditt elbolag. Mer information skickas ut till berörda hyresgäster under februari

Byggnation i och med detaljplaneändring för Valhallagatan 22-30

Hösten 2022 vann detaljplaneändringen för Kv Silverräven 6 laga kraft.

I och med rådande världsläge har LBB beslutat att skjuta på byggstarten för de ca 100 planerade lägenheterna. Mer information kommer att skickas ut till berörda lägenhetsinnehavare samt läggas upp på hemsidan när LBB beslutat sig för ett startdatum för byggnationen.