LBB installerar solceller på Skolgatan 14

LBB installerar solceller på Skolgatan 14

LBB installerar solceller på Skolgatan 14

Som ett ytterligare led att värna om miljön installerar vi solceller på ännu en fastighet. Installationen sker preliminärt i mars 2023.

Vi kommer erbjuda dig, som hyresgäst, att få din elförbrukning direkt på din hyresavi. Det innebär att du får en betydligt lägre administrativ avgift från LBB än den abonnemangskostnad du nu betalar till ditt elbolag. Mer information skickas ut till berörda hyresgäster under februari