Skip to content

Byggnation i och med detaljplaneändring för Valhallagatan 22-30

Hösten 2022 vann detaljplaneändringen för Kv Silverräven 6 laga kraft.

I och med rådande världsläge har LBB beslutat att skjuta på byggstarten för de ca 100 planerade lägenheterna. Mer information kommer att skickas ut till berörda lägenhetsinnehavare samt läggas upp på hemsidan när LBB beslutat sig för ett startdatum för byggnationen.