Kv. Byggmästaren 2

Adress: Järnvägsgatan 8A, 8B och Repslagaregatan 1

Centrala lägenheter och kontorslokaler. Nära resecentrum och Stångån.

På gården ligger även ett gårdshus som är renoverat 2005 med 2 lägenheter. 

Lägenheter

Antal 1:or: 2 st (18-30 m²)

Antal 2:or: 8 st (33-125 m²)

Antal 3:or: 5 st (75-145 m²)

Antal 4:or: 1 st (118 m²)

Antal 3:or: 1 st (145 m²)

Ca 650 m² lokalytor