Uthyrningspolicy

Övergripande principer för uthyrning av bostäder hos LBB Fastighets AB. Vi värnar om mångfald, integration och människors lika värde. Syftet med policyn är att säkerställa att all uthyrningsverksamhet sker på ett enhetligt och korrekt sätt.


För att hyra lägenhet hos oss ska du uppfylla följande grundkrav:

  • Du ska ha fyllt 18 år
  • Du ska ha ett svenskt personnummer
  • Du ska ha en ekonomisk situation som möjliggör betalning av hyran för lägenheten samtidigt som du uppfyller konsumentverkets krav på skälig levnadsstandard. Din sammanlagda inkomst bör före skatt uppgå till ca 3 gånger aktuell lägenhets månadshyra.
  • Du får inte ha några betalningsanmärkningar
  • Det tas en kreditupplysning innan kontraktskrivning
  • Du som innehar hyreskontraktet ska vara den som bor i lägenheten
  • Att rimligt antal personer ska bo i lägenheten. Vi utgår från Boverkets norm om max två personer per sovrum.