Skip to content

Detaljplaneändring Kv. Silverräven 6

Linköping växer och i och med detta blir Kv. Silverräven 6 (Valhallagatan 22-30) mer och mer centralt belägen. Detta gör att LBB har ansökt om och inlett en ändring av gällande detaljplan för fastigheten. Den nya detaljplanen tillåter, om den går igenom, möjlighet till ca 90 nya lägenheter, en förskola samt ett underjordiskt garage.

 

Samråd pågår 30 september till 29 oktober

Planhandlingarna finns under samrådstiden utställda hos Kontakt Linköping på huvudbiblioteket. Handlingarna finns även tillgängliga på Linköping kommuns webbplats: www.linkoping.se/detaljplan. Kontakta plankontoret@linkoping.se om ni vill att handlingarna ska skickas till er.

Informations- och samrådsmöte:

Datum: 19 oktober 2021 Adress Djurgårdsgatan 4.

Anmälan krävs för deltagande på samrådsmötet. Anmälningsformulär och mer information finns på www.linkoping.se/silverraven.

Eventuella synpunkter på förslaget ska ha inkommit senast den 29 oktober 2021 till Linköpings kommun, Samhällsbyggnadsnämndens diarium, 581 81 Linköping eller via e-post: samhallsbyggnadsnamnden@linkoping.se. Glöm inte att ange namn och postadress så att Linköpings kommun kan återkoppla synpunkterna. Inkomna synpunkter diarieförs och blir därmed allmän handling.

 

Fram till sommaren 2021 har det tagits fram ett förslag till ny bebyggelse och diverse utredningar som krävs för den nya detaljplanen. Hösten 2021 kommer förslaget att gå ut på remiss via Linköpings kommun till berörda grannar och myndigheter. Nedan finns bilder på hur framtaget förslag ser ut. Vi vet dock i dagsläget inte om förslaget kommer att antas i denna form.

 

Frågor och svar:

 • När påbörjas arbetena och hur lång tid kommer det att ta?
  Alla tider är i dagsläget preliminära då mycket kan inträffa som kan försena processen. Om allt går som vi vill kan vi starta byggnationen tidigast det tredje kvartalet 2022. Beräknad byggtid är 1,5-2 år.
 • Vad innebär det för mig som hyresgäst?
  Vi kommer att göra allt för att du som hyresgäst ska påverkas så lite som möjligt av byggnationen. Men givetvis kommer det ha viss påverkan. Vi kommer under byggnationen fortlöpande informera våra hyresgäster om vad som kommer hända den närmaste tiden.
 • Har jag rätt till hyresnedsättning under byggtiden?
  Om du kan nyttja din lägenhet fullt ut har du inte rätt till kompensation. Om du däremot inte kan nyttja din lägenhet som vanligt kommer du få hyresnedsättning. De hyresgäster som på ett eller annat sätt blir direkt påverkade kommer att kontaktas av LBB.
 • Har jag som hyresgäst förtur till de nyproducerade lägenheterna?
  Som hyresgäst hos Kv Silverräven 6 kommer du att få förtur till våra nya lägenheter. Mer information om detta kommer vi att skicka ut innan vi erbjuder andra att hyra hos oss.
 • Vad kommer att hända med min parkeringsplats?
  Som planen ser ut idag kommer många av dagens parkeringsplatser att försvinna. Dessa kommer att ersättas av utvändiga parkeringsplatser vid den första infarten till tomten och av parkeringsplatser i ett underjordiskt garage. Om du innehar en parkeringsplats som berörs kommer du bli erbjuden en annan parkeringsplats inom området.

Har du några frågor om projektet? Ställ din fråga här nedan så svarar vi så fort vi kan.