Skip to content

Byte av lysrörsarmaturer i samtliga kök, Valhallagatan 22-30

Då lysrör inte längre tillverkas och det i dag sitter lysrörsarmaturer i alla våra kök på Valhallagatan 22-30, så har vi beslutat att byta ut dessa i samtliga lägenheter. Vi kommer att byta lysrörsarmaturen till en plafond-armatur.

Arbetet kommer att utföras under tiden 8 till 19 april mellan kl 07.30 och 16.00.

Vi har anlitat Grebo El som installatör av de nya lamporna. Vi kommer att vilja använda huvudnyckel för att komma in i era lägenheter. De som inte vill att vi använder huvudnyckel vill vi att ni kontaktar Andreas Trink Grebo El på telefon 072-231 51 14 för att bestämma en tid som passar er för att byta armaturen.

Notera att det är ytterst viktigt att ni kontaktar Andreas på Grebo El i god tid före den 8/4 eftersom han annars kommer att använda huvudnyckel för att komma in i er lägenhet.

Hör av er till undertecknad eller till Andreas på Grebo el om ni har några frågor angående detta.

Med vänlig hälsning

Per Arnell
LBB Fastighets AB
070-625 02 10