Avregistrera från Lediga lägenheter

Ange den e-postadress som du uppgav när du registerade dig.
Om e-postadressen finns med i listan så raderas den direkt.

Alla e-postadresser tas automatiskt bort från listan efter sex månader.