Byggnation på Valhallagatan

Vi har sökt bygglov för 94 lägenheter som fördelades i tre huskroppar samt ett underjordiskt garage på Kvarteret Silverräven 6 (Valhallagatan 22-28). Vi kommer kontinuerligt uppdatera information om byggnationen här. 

  • Innan sommaren planerar vi att påbörja anläggning av nya parkeringsplatser mot nordvästra granntomten och förläggning av nya vatten-och värmekulvertar mellan befintlig undercentral i Valhallagatan 26B till de nya huskropparna. Det innebär att det blir en del grävarbeten och att vissa vägar och gångstråk kommer stängas i olika perioder.
  • Efter sommaren planerar vi att påbörja byggnationen. Vi kommer starta med hus L och det underjordiska garaget. När den större delen av garaget är klart kommer byggnationen av hus M och N påbörjas. Det innebär att det blir gräv-, pålnings- och grundarbeten samt montage av stomme. 

Inga parkeringsplatser ska behövas sägas upp, men omflyttningar till andra parkeringsplatser kommer bli nödvändigt.

Vi strävar alltid efter att göra det så smidigt som möjligt för er hyresgäster, men hoppas att ni har överseende med den störning som byggnationen oundvikligen innebär. Ni som blir direkt berörda kommer att kontaktas direkt av oss.